Çinko Oksit USA

DİAPER DERMATİTİ’NİN AMERİKADAKİ TANIMLAMASI

            Geçmiş:

Diaper Dermatiti bebeklik döneminde en sık rastlanılan deri hastalıklarından biridir. Bu çalışma, bu tanı ile sonuçlanan poliklinik frekansını değerlendirir, hizmet veren branşlar, hastaların demografik ve lider ilaç tedavisinde kullanılır.

Plan:

Ulusal Seyyar Tıbbi Bakım Anketi’ne göre(1990-1997) 272.841 diaper dermatitli çocuklara incelenilerek bu teşhis koyuldu. Genel pediatrik popülâsyonda tanı olasılığı hesaplanmış ve önde gelen tedavi yöntemleri sıralanmıştır.

Sonuç:

Diaper dermatit tanısı konulan yaklaşık 8.2 milyon ziyaret vardı. Risk altındaki yaş aralığındaki çocuk nüfus için, cilt bozukluğu tanısı konan 4 olasılıklta 1 vardı. Pediatristler bebeklik dermatitinin tedavisi için %75 oranında hizmet sağladılar. Hastaların genelinin yaşlı bireylerinkine göre nispeten benzerdi. Nystatin reçetede lider tedavi yöntemi oldu(ziyaretlerin %27sini kabul etti), klotrimazol %16 ile onu takip eden, nistatin ve triamsinolon bir kombinasyon ürünü %16, hidrokortizon%8, klotrimazol ve betametazon dipropiyonat kombinasyonu ürünü %6 da kaldı.

Sonuçlar:

Diaper dermatit için ziyaretler sıktır ve pediatristlerin sıklıkla tedavi sağlamak için hekim olarak çağırılırlar. Pediatrik popülâsyonda her kısım orantılı olarak teşhis edilir. Güçlü steroid içeren ve sık kullanılan kombinasyon ilaçları, bebeklik dermatiti iyileştirilmesi için potansiyel bir yöntemdir.

Diaper dermatit, bebek bezi bölgesinde akut inflamatuvar bir deri reaksiyonudur ve tanımı için kullanılan geniş bir terimdir. Bebeklik döneminde en sık görülen dermatolojik hastalıktır. Yılda çok sayıda hekim ziyareti gerektiren bir hastalıktır. Bebeklerde görülen yaygınlık oranı %7-%35 arasındadır. 9 ile 12 aylıkken hastalık yükselme gösterir. Ancak son zamanlarda, İngiltere’de yapılan geniş ölçekli bir çalışmada, ilk 4 hafta içinde % 25 oranında oluş sıklığı gösterdi. Bu cilt bozukluğu kesinlikle bebeklerle sınırlı değildir ve çocuk bezi giyen her yaşta kişilerde ortaya çıkabilir. Ancak gerçekte erişkinlerde diaper dermatit sıklığı bilinmemektedir. Yinede, muhtemelen oldukça yüksek olduğu, 13 milyon Amerikalı yetişkinin çişini tutamamadan muzdarip olduğu ve yetişkin bezi satışının 1996 yılında 1.5 milyar doları aştığı bilinmektedir.

Diaper dermatit, çeşitli nedenlerle dermatozların aralığını kapsayan coğrafi bir tanıdır.

Çoğu durumda, bebek bezi bölgesinde tahriş edici, nem, maserasyon, idrar, dışkı, ya da kimyasal bir tepki olduğu düşünülmektedir. Ayrıca biberonla besleme, bebek olgunluğu, ve Candida albicans bağırsak taşınması ile bir ilişkisi olmuştur. Tedavi genellikle bebek bezi değişim sıklığını artırarak ilerler. Emici tek kullanımlık çocuk bezi ve kortikosteroidler , bariyer kremler gibi lokal ilaçlar veya kremler uygulanır. İkinci C albicans enfeksiyonu görüldüğünde, mantar yapmayan lokal bir ilaç kullanılır.

Bu çalışmanın amacı, ABD’de yaşayan çocuklarda muayenelerinin sıklığına bakılarak, bu tanı ile sonuçlanan poliklinik frekansını değerlendirerek, hizmet veren branşlardaki hastaların demografik ve lider ilaç tedavisinde kullanmaktır. Biz özellikle tedavinin uygunluğunu değerlendirmek ve ilacın gücünü lokal kortikosteroidlerin görmek için bu araştırmayı yaptık.

 

GEREÇ VE YÖNTEMLER:

Her yıl, Ulusal Seyyar Tıbbi Bakım Araştırmaları, istatistikleri tutan ulusal sağlık merkezi tarafından yürütülür. Kapsamlı veriler ABD’de poliklinik hekim hizmetleri karakterize etmek için sürekli gayret içinde toplanır. Örneklemeler Ayakta bakım faaliyetlerinde görevli sivil federal doktorlar ile sınırlıdır. Örneklemeler, çok aşamalı birincil örnekleme birimi tarafından, daha sonra örnekleme birimi içindeki hekim uygulamaları ile ve nihayet 52 haftalık rastgele süreler içinde gelen hasta ziyaretleri ile yürütülür.

Küçük uygulamalar kapsamında, 1 hafta yapılanı ziyaretler sonrasında  % 100 numune görmek mümkün oldu. Çok büyük uygulamalar için hastaların %20si rastgele örneklenmiştir. Çıkan ulusal tahminler ABD’de ayakta bakım hizmetlerinin kullanımını açıklayacaktır.

Çalışma aralığı olarak 1990-1997 yılları seçilmesinin sebebi en yeni verilerin bu yıllarda oluşudur. 1990’dan 1997 yılına kadar toplam 272,841 kayıt toplanmıştır. Bu da demek oluyor ki 5 ,680,000 poliklinik hekim temsilcisi bu dönemde ABD’yi ziyaret etmiştir. Örneklenen her ziyaret için, hastanın 1 sayfalık günlük demografik verilerini içeren kayıtlar tutulmuş, bu kayıtların içerisinde hastanın ziyaret sebebine, doktor tanısına,  uygulanan tedavi yöntemlerine değinilmiştir.

Ulusal tahminler için, her ayrı hasta kaydı ziyaretine ağırlık denilen bir şişirme faktörü atandı. bu daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan muayenelerinin toplam sayısını tahmin etmek için kullanıldı. NAMCS’ın bütün tahminleri hasta ziyaretleri sayısı ile ilişkili olup örnekleme değişkenliğine tabidir. SE örnekleme değişkenliği ölçmek için kullanılır. SE örneklemenin 1990 yılındaki NAMCS sonuçları şu şekildedir: 10 milyon ziyaret tahminler için% 8, 1 milyon ziyaret tahminler için 22.4%, 500.000 ziyaret tahminleri% 31.5, ve 100.000 ziyaret tahminleri için% 69,7.

Diğer yıllara Bağlı SE oranları buna benzerdir.  Diğer yıllara ait SE oranlarını Sağlık İstatistikleri Ulusal Merkezi’nden elde edilebilir.

Tahminlerinin güvenilirliği göz önüne alındığında, Sağlık İstatistikleri Ulusal Merkezi’nin tahmini% 30 SE oranına veya daha az SE oranına sahipse güvenilebilirdir.

Bu çalışmada, veriler tüm ziyaretler için incelendi.  ICD-9-CM ile teşhis edilemeyen diğer diaper dermatit tiplerini yakalamak için  balanitis (112.1), vulvovaginitis (112.2), intertrigo (112.3), ve candidiasi ile gelen ziyaretleri de inceledik. 4 yaşında ve 4 yaşından küçükler için bu tanılar diaper dermatit ile İlişkili olmaz. Yalnızca Diaper dermatiti olan yaşlı hastalarda yapılan ziyaretleri ortadan kaldırmak için kullanılmıştır.

1990 ile 1997 yılları arasındaki doğumların sayısı elde edildi. NAMCS verileri toplanmış bu nüfusun o dönemdeki diaper dermatit riski taşıyan nüfus olarak ilan edildi. Diaper dermatit tanısı konulan poliklinik muayenelerinin toplam sayısı ABD’de bir çocuk ayakta ziyaret diaper dermatit tanısı olacağını riski elde etmek için risk altındaki nüfus içinde çocukların sayısına göre ayrıldı.

Her tanı için birincil, ikincil ve üçüncül ilaçların sıklığı belirlendi. Ticari adı uyuşturucu olanlar kendi jenerik eşdeğerine dönüştürüldü. Farklı ticari isimler ama aynı jenerik eşdeğer ilaçların 1 jenerik gruba gruplandırıldı. Tüm veri yönetimi ve analizi İstatistiksel Analiz Sistemi yazılımı ile yapıldı(versiyon 6.12)

 

 

 

SONUÇLAR:

1990-1997 yılları arasında Diaper Dermatitin en kısıtlayıcı sınıfını kullanırken(691.0), ayakta tedavi edilen 4.8 milyon ziyaret oldu.(600,000 senede)

Biz ek ICD-9-CM kodları dahil olduğunda balanitis için  (112.1),  vulvovaginitis (112.2), intertrigo (112.3) ve candidiasi’nin tanımlanmamış sitesi için (112.9) toplam 8.2 milyon poliklinik tahmini  vardı.(Yılda yaklaşık 1 milyon)

Bu yıllarda doğmuş çocukların diaper dermatit tanısı konma olasılığı 4te 1 di.(%25). Ziyaretlerin %75’i pediatristlerin, 20%, 2.4%, 1.6%, and 1.4% şeklinde sırasıyla aile hekimleri, dahiliye, dermatoloji ve diğer uzmanlar kapladı. Hastaların % 51’i erkek,% 49u kadındı.

Irksal dağılım ise şöyle oldu: 82.0% beyaz,% 12 siyah,% 4.7 Asya / Pasifik Adalı ve% 0.8 American Indian / Eskimo / Aleut.

Ziyaretlerin% 91.5ini gerçekleştiren hastalar 2 yaşından daha küçüktü. ((60.3%’ü 1 yaşından küçüktü)

Kalan% 8,6 2 ile 4 yaşları arasındaydı.

Ziyaretlerin% 27 ile en fazla reçeteye sahip Nystatin, diaper dermatit tedavisinde kullanılan önde gelen temsilcisi oldu. Diğer önde gelen ilaçlar klotrimazol (% 16), nistatin’in bir kombinasyon ürünü ve triamsinolon (% 16), hidrokortizon (% 8) ve bir kombinasyon ürünü olan klotrimazol dipropionat, betametazon (% 6)(Tablo 1)

 

YORUM:

Diaper Dermatit, bizim geniş dahil edilme kriterleri ile, Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda bir milyondan fazla ofis ziyaretleri ile teşhis edilir. Atakların çoğunda doktora gerek kalmaz yalnızca % 10 dan daha azı, tedavi için sevk edilir. Risk altındaki çocukların% 25’inde tanısı olduğunu tahmin her çocuğun sadece bir kez teşhis edilebilir olduğunu varsayar ancak bebeklerde ve küçük çocuklarda diaper dermatit sıklığı önemli olduğunun bir göstergesi olmaya devam etmektedir

Cilt bozukluğu çocuk, ebeveynlerin kaygı, hekim ziyaretleri çok sayıda rahatsızlık oluşturur.

NAMCS verilere göre, pediatrist ve aile hekimleri bebek bezi dermatiti olan hastalar için doktor hizmetlerinin% 90’ından fazlasını sağlamaktadır ve çok az ziyareti dermatologlar gerçekleştirir. Bu tanıyı gerçekleştiren dermatologlar çok büyük tecrübeye sahiptirler.

Yönetilen bakım döneminde, Hastaların cilt sorunu için dermatologlar görme şansı daha az olasıdır ve çalışmalar dermatolojik şikayetleri olan hastaların yaklaşık% 60 dermatolog olmayanlar tarafından görülmektedir.

Bu gözlemler, diaper dermatit hastalığının doğru bir etiyolojik değerlendirmesini gerektiren bir bozukluk olduğu gerçeği ile birleştiğinde birinci basamak hekimlerinin eğitimi dermatolojik eğitimin önemini vurgulamaktır.

Nüfus istatistikleri Amerikalı çocuklar için 4 yaşından daha küçük olduğunu ortaya koymaktadır.

1997 yılında ırk dağılımı:% 79.3 beyaz,% 15.1 siyah,% 4.5 Asya / Pasifik Adalı ve% 1 American Indian / Eskimo / Aleut

Etnik dağılım% 17.4 Hispanik ve% 82.6 Hispanik olmayan oldu. Bu nüfusun% 51’i erkek ve % 49’u kadındı. Genel nüfus için bu istatistikler bizim çalışmamızda diaper dermatit tanısı olanların demografik ile karşılaştırıldığında, veri çarpıcı şekilde benzerdir.

Amerikalı çocuklarla ilgili önceki veriler önemli ırksal ve etnik sağlık farklılıkları ve hekim hizmetlerinin kullanımını göstermiş olsakta çalışmamızda diaper dermatit, erkek ve kadın, tüm ırklar ve İspanyolların ve İspanyol olmayalar için yaklaşık orantılı poliklinik tanısı olduğunu göstermektedir.

Nystatin bugüne kadar diaper dermatit tedavisinde kullanılan önde gelen ilaç temsilcilerinden oldu. Bu ilaç kandidal enfeksiyonların tedavisi için yaklaşık 50 yıldır kullanılmaktadır. Ayrıca bebeklerde cilt kandida tedavisinde emniyetli ve etkili olduğu kanıtlanmıştır. Aynı zamanda, C albicans nadiren pişik olmayan bebeklerde kurtarılır ama bebek bezi dermatiti olan bebeklerin%41 ile % 77sinde bulunur. Bu yüzden, bebek bezi dermatit tedavisinde bu maddenin kullanımını kesinlikle uygun bulmaz.

Klotrimazol; bu da kandida deri enfeksiyonlarının tedavisinde de etkili olduğu gösterilmiştir, ikinci sırayı ve nistatin ve diğer mantar yapmayan tedavilere dirençli Dermatomikozlar küratif olmuştur.

Hidrokortizon ve hidrokortizon asetat gibi düşük etkili lokal kortikosteroidler, ölçülü olarak kullanıldığı zaman güvenlidir. Genellikle çocuklar içindir ve çocuk bezi dermatiti ağır ve orta tedavisinde tavsiye edilmektedir.

Ancak, bu çalışmanın bulguları orta-yüksek potens içeren kombinasyonluu ilaçların lokal  kortikosteroidler diaper dermatit tedavisinde kullanılan halojen olduğunu belirtmekte fayda vardır.

Nistatin ve triamsinolon içeren kombinasyon ürünler genel klasmanda üçüncü sırada yer alıyor ve kombinasyon ürünü klotrimazol ve betametazon dipropiyonat içeren ürünler beşinci sıradadır.

Bununla birlikte, bu kombinasyonlar ilaçlarda kullanılan ve ilaçların en sık görülen ikinci grup sıralanmıştır ve bu bulgu kaygı olmalıdır. Lokal kortikosteroidlerin emilimi önemli ölçüde ince deri bölgelerinde artmaktadır. Ve kasık atrofi potansiyeli dikkate alınmalıdır

1963 yılında, Epstein intertrigo tedavisinde nistatin ve triamsinolon bir arada ürün (Mycolog) kullandıktan sonra inguinal atrofik stria gelişen 5 hasta olduğu anlatılmıştır.

Ek olarak, çocuk vücut ağırlığına oranla daha büyük bir yüzey alanına sahiptir.  Böylece örneğin Cushing sendromu ve hipotalamik-hipofiz ekseni supresyonu gibi önemli sistemik etkilere neden olan lokal kortikosteroidlerin olasılığını artırmıştır.

Klotrimazol ürünün üreticisi betametazon dipropiyonat ile bir arada ve kullanılmaması gerektiğini belirtmektedir çünkü 12 yaşından küçük çocuklarda güvenliği kanıtlanmamıştır.

Bir orta potens kortikosteroid içerdiğinden benzer önlemler nistatin ve triamsinolon kombinasyonu garantilidir.

lotrimazol-betametazon dipropiyonat reçeteleri yaklaşık% 56 ile 0 ila 4 yaş arası çocuklar için uygundur. Buna göre, bileşim ilaçları aşırı çocuk bezi dermatiti olan yönetimlerin geliştirilmesi için bir hedef sağlayabilir.

Özellikle çocuk bezi dermatiti için belirtilen ilaçların, çinko oksit, vazelin, morina karaciğeri yağı, dimetikon, ya da lanolin olarak aktif maddeler içeren cilt koruyucu bariyerleri vardır. Uzun tedavi dayanaklarından biri olmuştur.

Lokal çinko oksit, bu araştırmaya göre, 10 üst tedavilerden biridir. Sürtünme ve maserasyon azaltan bir su geçirmez bariyer sağlar.

Cilt koruyucu ürünler Federal Sicil devletleri tarafından yardım amaçlı verilmektedir. Bu ürünler Cildi korumak tahrişleri önleyici fiziksel bir bariyer olarak hareket ederler.

Buna ek olarak, çalışmalar cilt iyileştirici etkisini artırmak için lokal çinko oksitin bunda yeteneğini göstermiştir

Bu, Cilt Koruyucu, hafif çocuk bezi dermatitinin tedavisi ya da profilaksı için etkilidir.

Ancak cilt daha fazla etkilendiyse, mantar yapmayan bir ilaç örneğin hidrokortizon gibi düşük güçte kortikosteroid de kullanılabilirler.

Bununla birlikte, daha önce bahsedildiği gibi mantar yapmayan kortikosteroid kombinasyonları güçlü içeriğe sahip diaper dermatit kullanımı için kontrendikedir. Koruyucu mantar yapmayan ve anti-inflamatuar özellikleri sağlayan Roman ilaçlar değerli bir katkı olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir