Meyan Kökü Çin

Prednizolon Farmakokinetikle ilgili benzer bitkisel bileşenleri içeren geleneksel Çin ilaçlarının farklı etkileri

 1. MASATO HOMMA1,*,
 2. KITARO OKA1,
 3. KEN IKESHIMA1,
 4. NORIYUKI TAKAHASHI1,2,
 5. TOMOYUKI NIITSUMA1,3,
 6. TOSHIAKI FUKUDA1,3,
 7. HISAO ITOH1

 

Özet

Üç büyük geleneksel Çin ilaçları (TCM), Sho-Saiko-için Saiboku-için ve Sairei-için, 11β-hidroksisteroid dehidrogenaz glycyrrhisin içeren benzer bitkisel reçetelerden oluşan güçlü bir inhibitörüdür.  Biz bu preparatların birlikte uygulanması üzerine prednizolon farmakokinetiği netleştirmek için sağlıklı konularda çaprazlama açık denemeler yaptık.

Tüm denekler oral tedavisinden önce test denekleriyle oral yolla tek doz 10 mg prednizolon aldılar. 2 haftalık bir arınma aradan sonra, onlar 3 günde günlük 7. 5 veya 9.0g dozlarda test hazırlıkları aldılar. Üçüncü çalışma gününde, 10 mg prednizolon deney hazırlanması ile birleşim halinde oral olarak verildi. Prednizolon eğrileri altında kalan alan Sho-Saiko-To grubunda tedaviden önce ve sonra 0·94 to 0·78 mg h L−1 (P < 0·05) azaldı, Saiboku-To grubundan 0·92 den 1.06 mg h L−1 (P < 0·01)   arttı ve Sairei-To grubunda değişmedi. 11β-hidroksisteroid dehidrogenaz aktivitesini yansıtır prednizon ve prednizolon EAA oranları  Sho-Saiko-To grubunda arttı (p <0 • 01), Saiboku-To grubunda azaldı (p <0 • 01) ve tedavilerden sonra Sairei-To grubunda değişmedi. Benzer sonuçlar kortizol için endojen kortizon oranlarında gözlendi.

 

Her üç hazırlık eşit glycyrrhisin içerdiği için 11β-hidroksisteroid dehidrogenaz etkisinin üç grup arasında farklı olduğu beklenmiyordu. Bu gözlemler bazı bilinmeyen metabolik enzim değiştiricilerin, yararlanıcı veya inhibitörlerin, bu geleneksel tedavilere dahil olabileceğini düşündürmektedir.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.2042-7158.1995.tb05861.x

Different Effects of Traditional Chinese Medicines Containing Similar Herbal Constituents on Prednisolone Pharmacokinetics

 1. MASATO HOMMA1,*,
 2. KITARO OKA1,
 3. KEN IKESHIMA1,
 4. NORIYUKI TAKAHASHI1,2,
 5. TOMOYUKI NIITSUMA1,3,
 6. TOSHIAKI FUKUDA1,3,
 7. HISAO ITOH1,3

Article first published online: 12 APR 2011

DOI: 10.1111/j.2042-7158.1995.tb05861.x

Abstract

Three major traditional Chinese medicines (TCM), Sho-saiko-To, Saiboku-To, and Sairei-To, consist of similar herbal prescriptions containing glycyrrhizin, which is a strong inhibitor of 11β-hydroxysteroid dehydrogenase. We performed cross-over open trials in healthy subjects to clarify prednisolone pharmacokinetics on co-administration of these preparations.

All subjects received a single oral dose of 10 mg prednisolone before oral treatment with one of the test preparations. After a 2-week wash-out interval, they received one of the test preparations for three days at daily doses of 7·5 or 9·0 g. On the third study day, 10 mg prednisolone was administered orally in combination with the test preparation. Area under the curves (AUC) of prednisolone before and after the treatment decreased from 0·94 to 0·78 mg h L−1 (P < 0·05) in the Sho-saiko-To group, increased from 0·92 to 1.06 mg h L−1 (P < 0·01) in the Saiboku-To group, and did not change in the Sairei-To group. AUC ratios of prednisone and prednisolone, which reflect the 11β-hydroxysteroid dehydrogenase activity, increased in the Sho-saiko-To group (P < 0·01), decreased in the Saiboku-To group (P < 0·01), and did not change in the Sairei-To group after the treatments. Similar results were observed in ratios of endogenous cortisone to cortisol.

Because of the equal glycyrrhizin content in all three preparations, it was unexpected that the 11β-hydroxysteroid dehydrogenase effect was different amongst the three groups. These observations suggest that some unknown metabolic enzyme modifiers, promoters or inhibitors, may be involved in these traditional treatments.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir