TTO Avusturalya

 

Tek ve çok basamaklı Antibiyotik Direnci ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları Geliştirilmesinde Melaleuca alternifolia Etkileri (Çay Ağacı) Yağı ve Majör monoterpen Bileşen terpinen-4-ol

 

 

 

Bu çalışma koruyucu Melaleuca alternifolia (çay ağacı) yağı Staphylococcus aureus ve Escherichia coli antibiyotik direnci gelişimi etkisini incelenmiştir. Tek adım antibiyotiğe dirençli mutantların frekanslar 2 ila 8 kere her antibiyotik MİK içeren agara ve çay ağacı yağı ile veya olmadan veya subinhibitory çay ağacı yağı olmadan kültüre inokülasyon bakteriler tarafından belirlendi. Dirençdeki bir çok farklar az olmasın rağmen kanamisin ve çay ağacı yağı kombinasyonu yalnız kanamisine göre yaklaşık 10 kat daha az dirençli E. coli mutantlar vermiştir. Çay ağacı yağı veya terpinen-4-ol varlığında, çok adımlı antibiyotik direnç geliştirme kültürlenmesi S.aureus ve E. coli tarafından incelenmiş ve günlük antibiyotiğin kendisi, çay ağacı yağı ile antibiyotik, ve 6 gün için terpinen-4-ol ile antibiyotik ile günlük olarak izole eder. Medyan MIC her antibiyotik için 6 günde 4-16 kata kadar arttı, koruyucuçay ağacı yağı veya terpinen-4-ol büyük ölçüde sonuçlar değiştirmemiştir, 6cı günde MIC ya aynı oluyor ya da bir konsantrasyon diğer antibiyotiklerden farklıdır.  Çay ağacı yağı ve terpinen-4-ol için 6cı günde MIC bazal değerlerden S.aureus için 4 kata kadar ve E.Coli için 2 kata kadar arttı. Genel olarak, bu verilerin çay ağacı yağı ve terpinen-4-ol antimikrobiyal direnç ve duyarlılık geliştirilmesi üzerinde çok az etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

 

 

 

Bitkiler uzun zamandır tibbi ajanlar için değerli bir kaynak olarak kabul edilmiştir. Özellikle de, uçucu yağlar gibi ikincil bitki metabolitleri terapötik amaçlar için tarih boyunca kullanılmıştır. Buhar olan yağ Avustralyalı yerli bitki Melaleuca alternifolia damıtılmışdır, aynı zamanda melaleuca yağı ya da çay ağacı yağı olarak biliniyor (TTO), antimikrobiyal ve anti-inflamatuar etkileri için topikal olarak kullanılmaktadır. Yağ, ağırlıklı monoterpenler ve ilgili alkoller içeriyor ve onun kompozisyonu uluslararası standart ISO 4730:2004 (20) tarafından düzenlenir. MIC-in çay ağacı yağı tipik olarak 0.125 ila 2% (hacim / hacim) (5, 9) ve bakterisit aktivitesi spesifik olmayan membran etkilerine (6, 9) büyük ölçüde etkili olmuştur. Çay ağacı yağı ürünleri ile yapılan klinik çalışmalar sivilce, uçuk, tinea ve oral kandidiyazis, yanı sıra metisiline dirençli Staphylococcus aureus taşıyıcısı (5) dekolonizasyonu dahil yüzeyel enfeksiyon için etkinlik göstermiştir. Tahriş edici reaksiyonlar ve kontakt alerji bildirişleri olmuştur bazen ama temiz ve doğru yağ kullanarak minimize edilebilir.

 

 

 

İki yeni çalışmalar çay ağacı yağına maruz kalmış birkaç bakterinin sonradan in vitro antibiyotik (23, 24) daha az duyarlı olduğunu göstermiştir. Antibiyotik duyarlılık düşüşlerinin geçici olmasına rağmen bu çay ağacı yağı geleneksel antibiyotik etkinliğini engellemektedir. Çay ağacı yağı hastane ortamlarında ve uzun süreli bakım tesislerinde daha yaygındır.

 

 

 

Müzakere

 

İkinci bir antimikrobiyal ajan veya antibiyotik dışı ilaç varlığının gelişimini önleyen veya geciktiren birçok örnek vardır literatürde. Bilinen en iyi rifampin, izoniazid, pirazinamid ve etambutolun kombinasyonlardan oluşan tüberküloz tedavisidir. Yelpazenin diğer ucunda biyosit gibi antimikrobiyal ajanların antibiyotik ajanların artımına sebep olan nedenler vardır. Bu kaygılar ev ortamında dezenfektan ve antiseptiklerin kullanımı ile ilgilidir ve biyosit subletal konsantrasyonların üzerine bakterilerin artması ve kronik maruziyet teorisi antibyotike toleranslık sunuyor.

 

Bazı biyositlerin  bikaç, nonspesifik mekanizmaları vardır, çay ağacı yağına benzer olarak bu aynı iş yağa da uygulana bilir. Biyosite takiben antibiyotik duyarlılığın azalması ne kadar etkili olmasıyla ilgili tartışmalar var, bu klinik çalışmada var. Çalışmada, çay ağacı yağı antibiyotik direnci gelişimi üzerinde çok az etkiye sahip olduğunu göstermiştir ve terpinen-4-ol, ana bileşeni maruz kalmanın, önemli ölçüde antimikrobiyal duyarlılığını değiştirmez.

 

Istisna kanamisin oldu, E.coli direnci frekansları yaklaşık olarak 1 log10 azdı. Direnç frekansları belirlenmeden önce çay ağacı yağı büyük bir etki yapmadı. Direnç frekanslarındaki iki farklı açıklama çay ağacı yağının mutasyonları koruması veya mutasyonların küçük oranda sağ kalımın azalmasıdır. Standart MIC değerlendirme kriterlerine göre değerlendirildiğinde çay ağacı yağı veya çok adımlı antibiyotik direnci gelişimi terpinen-4-ol etkiler oldukça minimum düzeydeydi. Ancak, istatistiksel analiz kullanılarak, önemli farklılıklar bazı günler ve tedaviler arasında belirgindi. Sonuç olarak, bu çalışmada çay ağacı yağı maruz S. aureus, S. epidermidis, ve E. coli test suşlarının antibiyotik direnci gelişimi üzerinde herhangi bir global etkisinin olmadığı bulundu.

 

 

 

Published Ahead of Print 14 November 2011.

 

10.1128/AAC.05741-11.

 

Antimicrob. Agents Chemother. 2012, 56(2):909. DOI:

 

Riley

 

Katherine A. Hammer, Christine F. Carson and Thomas V.

 

Susceptibility

 

Antibiotic Resistance and Antimicrobial

 

Development of Single- and Multistep

 

Component Terpinen-4-ol on the

 

Essential Oil and the Major Monoterpene

 

Effects of Melaleuca alternifolia (Tea Tree)

 

http://aac.asm.org/content/56/2/909

 

Updated information and services can be found at:

 

These include:

 

REFERENCES

 

at: http://aac.asm.org/content/56/2/909#ref-list-1

 

This article cites 26 articles, 10 of which can be accessed free

 

CONTENT ALERTS

 

articles cite this article), more»

 

Receive: RSS Feeds, eTOCs, free email alerts (when new

 

Information about commercial reprint orders: http://journals.asm.org/site/misc/reprints.xhtml

 

To subscribe to to another ASM Journal go to: http://journals.asm.org/site/subscriptions/

 

Downloaded from http://aac.asm.org/ on October 16, 2012 by guest

 

Effects of Melaleuca alternifolia (Tea Tree) Essential Oil and the

 

Major Monoterpene Component Terpinen-4-ol on the Development of

 

Single- and Multistep Antibiotic Resistance and

 

Antimicrobial Susceptibility

 

Katherine A. Hammer,a Christine F. Carson,a and Thomas V. Rileya,b

 

Discipline of Microbiology and Immunology, School of Biomedical, Biomolecular and Chemical Sciences, The University of Western Australia, Crawley, Western Australia,

 

6009, Australia,a and Division of Microbiology and Infectious Diseases, PathWest Laboratory Medicine WA, Queen Elizabeth II Medical Centre, Nedlands, Western Australia,

 

6009, Australiab

 

This study examined the effect of subinhibitory Melaleuca alternifolia (tea tree) essential oil on the development of antibiotic

 

resistance in Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Frequencies of single-step antibiotic-resistant mutants were determined

 

by inoculating bacteria cultured with or without subinhibitory tea tree oil onto agar containing 2 to 8 times the MIC of

 

each antibiotic and with or without tea tree oil. Whereas most differences in resistance frequencies were relatively minor, the

 

combination of kanamycin and tea tree oil yielded approximately 10-fold fewer resistant E. coli mutants than kanamycin alone.

 

The development of multistep antibiotic resistance in the presence of tea tree oil or terpinen-4-ol was examined by culturing S.

 

aureus and E. coli isolates daily with antibiotic alone, antibiotic with tea tree oil, and antibiotic with terpinen-4-ol for 6 days.

 

Median MICs for each antibiotic alone increased 4- to 16-fold by day 6. Subinhibitory tea tree oil or terpinen-4-ol did not greatly

 

alter results, with day 6 median MICs being either the same as or one concentration different from those for antibiotic alone. For

 

tea tree oil and terpinen-4-ol alone, day 6 median MICs had increased 4-fold for S. aureus (n _ 18) and 2-fold for E. coli (n _ 18)

 

from baseline values. Lastly, few significant changes in antimicrobial susceptibility were seen for S. aureus and S. epidermidis

 

isolates that had been serially subcultured 14 to 22 times with subinhibitory terpinen-4-ol. Overall, these data indicate that tea

 

tree oil and terpinen-4-ol have little impact on the development of antimicrobial resistance and susceptibility.

 

Plants have long been recognized as a valuable source of medicinal

 

agents. In particular, secondary plant metabolites such as

 

essential oils have been used throughout history for therapeutic

 

purposes. The essential oil that is steam distilled from the Australian

 

native plant Melaleuca alternifolia (Myrtaceae), also known as

 

melaleuca oil or tea tree oil (TTO), is used topically for its antimicrobial

 

and anti-inflammatory effects (5). The oil contains predominantly

 

monoterpenes and related alcohols, and its composition

 

is regulated by the international standard ISO 4730:2004 (20).

 

MICs of tea tree oil are typically between 0.125 and 2% (vol/vol)

 

(5, 9), and bactericidal activity is largely attributable to nonspecific

 

membrane effects (6, 9). Clinical studies with tea tree oil products

 

have shown efficacy for a range of superficial infections, including

 

acne, cold sores, tinea, and oral candidiasis, as well as for the decolonization

 

of methicillin-resistant Staphylococcus aureus carriage

 

(5). Irritant reactions and contact allergy have been reported

 

infrequently and can be minimized by avoiding the use of neat oil

 

and storing oil correctly (5).

 

Two recent studies suggested that several bacteria that had

 

been exposed to tea tree oil subsequently were less susceptible to

 

antibiotics in vitro (23, 24). Although decreases in antibiotic susceptibility

 

were transient, this nonetheless raises concerns that tea

 

tree oil hinders the effectiveness of conventional antibiotics by

 

either reducing susceptibility or influencing the development of

 

resistance. This is particularly important if tea tree oil is to become

 

more widely used in hospital environments or in long-term care

 

facilities, such as for the decolonization of MRSA carriers (3, 11,

 

30). The purpose of this study therefore was to examine whether

 

tea tree oil or its major component, terpinen-4-ol (T4ol), influences

 

the development of de novo antibiotic resistance in medically

 

important bacteria.

 

MATERIALS AND METHODS

 

Bacteria and antimicrobials. Reference and clinical isolates of Staphylococcus

 

aureus (n _ 18), Escherichia coli (n _ 21), and Staphylococcus epidermidis

 

(n _ 1), including antibiotic-resistant strains, were obtained

 

from the Division of Microbiology and Infectious Diseases at PathWest

 

Laboratory Medicine WA. References strains were S. aureus NCTC 6571,

 

NCTC29213, andATCC25923, E. coliNCTC10418,ATCC25922,ATCC

 

43889, ATCC 43894, and ATCC 11775, and S. epidermidis ATCC 12228.

 

Ciprofloxacin, vancomycin, mupirocin, kanamycin, ampicillin, and rifampin

 

were purchased from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO). Benzalkonium

 

chloride (_95% pure) and triclosan (Irgasan; _97%) were purchased

 

from Fluka (Buchs, Switzerland). Terpinen-4-ol (97.0%) was

 

obtained from Acros Organics (Geel, Belgium). Tea tree oil (batch A352)

 

was provided by P. Guinane Pty. Ltd., Cudgen, New South Wales, Australia.

 

The composition was determined by gas chromatography-mass spectrometry,

 

which was performed by Diagnostic and Analytical Services

 

Environmental Laboratory, Wollongbar, New South Wales, Australia,

 

and complied with ISO 4730 (20). The major components of the oil were

 

terpinen-4-ol (37.0%), _-terpinene (18.6%), _-terpinene (10.0%), and

 

Received 16 September 2011 Returned for modification 10 October 2011

 

Accepted 7 November 2011

 

Published ahead of print 14 November 2011

 

Address correspondence to K. Hammer, katherine.hammer@uwa.edu.au.

 

Copyright © 2012, American Society for Microbiology. All Rights Reserved.

 

doi:10.1128/AAC.05741-11

 

0066-4804/12/$12.00 Antimicrobial Agents and Chemotherapy p. 909–915 aac.asm.org 909

 

Downloaded from http://aac.asm.org/ on October 16, 2012 by guest

 

1,8-cineole (3.6%). Solutions of tea tree oil and terpinen-4-ol (measured

 

in %, vol/vol) were prepared daily and used within 2 h.

 

Single-step resistance studies. MICs for each antibiotic, tea tree oil,

 

and terpinen-4-ol were determined by agar dilution using the Clinical and

 

Laboratory Standards Institute method (8), with the inclusion of 0.5%

 

Tween 20 in the agar as a solubilizer for the latter two antimicrobials.

 

Inocula were prepared by culturing E. coli and S. aureus isolates overnight

 

in trypticase soy broth (TSB) and then diluting them 1:10 into fresh TSB

 

with 0.001% Tween 80, both without (treatments A and B) and with

 

(treatments C and D) 0.03125% tea tree oil. This tea tree oil concentration

 

was determined in preliminary growth curve experiments to be the highest

 

concentration allowing approximately normal growth (data not

 

shown). Cultures were incubated at 37°C with shaking until mid-late

 

logarithmic phase. Cells then were collected, washed, and resuspended

 

in 1/10 of the original volume in 0.85% saline. The cell suspension then

 

was diluted in a series of 10-fold dilutions in 0.85% saline, and viable

 

counts were performed on each cell suspension on Mueller-Hinton

 

agar (MHA) both without (treatments A and C) and with tea tree oil

 

(treatments B and D).

 

Agar plates were prepared containing each antibiotic in 20 mlMHA

 

with a final concentration of 0.5% (vol/vol) Tween 20. A second set

 

was prepared in parallel containing antibiotic with tea tree oil. For S.

 

aureus, final antibiotic concentrations were 2_ MIC for ciprofloxacin

 

and vancomycin and 8_ MIC for mupirocin and rifampin. Where

 

relevant, 0.25% (1/2_MIC) tea tree oil was included in the agar. For E.

 

coli, final antibiotic concentrations were 2_ MIC for kanamycin and

 

ampicillin, 1_ MIC for ciprofloxacin, and 8_ MIC for rifampin. Agar

 

contained 0.125% (1/4_ MIC) tea tree oil. These tea tree oil concentrations

 

were determined in preliminary experiments (data not

 

shown). Plates containing antibiotic alone were stored for a maximum

 

of 7 days at 4°C before use, whereas plates containing tea tree oil were

 

prepared on the day of the experiment. Agar plates were inoculated by

 

spreading 100-_l volumes from the appropriate dilution of cell suspension

 

onto each agar plate. Plates then were incubated at 30 to 35°C

 

for 24 to 72 h, and colonies (single-step mutants) were counted. Frequencies

 

of resistance were calculated by dividing the number of mutants

 

(in CFU/ml) by the number of CFU in the inoculum. The assay

 

was repeated at least three times on separate occasions for each isolate

 

and each antibiotic. Geometric means of resistance frequencies then

 

were determined for each isolate.

 

Multistep resistance studies. Multistep resistance was selected for

 

by using the CLSI broth microdilution method (8) with minor modifications.

 

Briefly, a series of doubling dilutions of each antibiotic was

 

prepared in Mueller-Hinton broth in triplicate in a 96-well microtiter

 

tray. The first dilution series contained antibiotic alone, the second

 

contained the antibiotic with a final concentration of 0.062% tea tree

 

oil, and the third contained the antibiotic with a final concentration of

 

0.031% terpinen-4-ol. All wells contained a final concentration of

 

0.001% Tween 80 to enhance the solubility of tea tree oil/terpinen-4-

 

ol. A minimum of 10 isolates of each species was examined per antibiotic.

 

Additional microtiter trays containing doubling dilutions of tea

 

tree oil or terpinen-4-ol alone also were prepared to determine

 

whether susceptibility to either substance changed over the course of

 

the assay. Each triplicate dilution series was inoculated with

 

exponential-phase cultures adjusted to result in final inoculum concentrations

 

of _5 _ 105 CFU/ml. All trays were incubated for 24 h at

 

37°C with shaking at 120 rpm and examined visually. The MIC was

 

recorded as the lowest concentration resulting in a significant decrease

 

in growth. To perform the serial subculture, an aliquot of culture from

 

the concentration immediately below the MIC (i.e., 1/2_ MIC) was

 

removed, diluted 1:5, and used to inoculate a fresh tray containing the

 

identical combination of antibiotic with or without TTO or terpinen-

 

4-ol prepared as described above. This procedure was repeated for a

 

total of 6 days. The medians and geometric means of MICs obtained

 

for each combination then were determined. If the median fell between

 

dilution values, the higher of the two values was selected.

 

Effect of terpinen-4-ol serial passage on antimicrobial susceptibility.

 

These experiments were conducted to (i) further attempt to induce

 

terpinen-4-ol resistance by broth macrodilution and (ii) determine antibiotic

 

susceptibility after serial subculture. Overnight cultures of the three test organisms,

 

S. aureus NCTC 6571, S. aureus ATCC 25923, and S. epidermidis

 

ATCC 12228, in TSB were diluted 1:10 into TSB containing 0.05% terpinen-

 

4-ol with 0.001% Tween 80. Cultures were incubated at 37°C on a Stuart SF1

 

flask shaker (Bibby Scientific, Staffordshire, United Kingdom) with wristaction

 

shaking equivalent to 500rpmfor 24 h. Cultures then were diluted 1:10

 

into fresh TSB containing 0.1 and 0.2% terpinen-4-ol and were incubated as

 

described above for 1 to 4 days. Bacteria from the highest concentration that

 

was visibly turbid then were diluted into two fresh terpinen-4-ol solutions at

 

the same concentration and a slightly higher concentration, using 0.1% increments.

 

This process was repeated until organisms failed to grow. S. aureus

 

ATCC 25923 also was cultured as described above with tea tree oil, and a

 

control culture of TSB with 0.001% Tween 80 but without tea tree oil or

 

terpinen-4-ol was maintained identically throughout in parallel (passaged

 

control). The susceptibility of serially passaged isolates was determined by

 

removing an aliquot from a serial-passage culture that had been incubated for

 

no more than 24 h (control, tea tree oil, and/or terpinen-4-ol), collecting cells

 

by centrifugation, washing them twice, and then resuspending them in 0.85%

 

saline. The cell concentration was adjusted to approximately 108 CFU/ml,

 

and susceptibility was determined by the broth microdilution method (8).

 

Inocula for the nonpassaged control were prepared by culturing bacteriafrom

 

a stock stored at _80°C onto blood agar, incubating overnight, then inoculating

 

into TSB and culturing organisms until mid-exponential phase. MICs

 

of all antimicrobial agents were determined according to CLSI criteria (8).

 

Statistical analyses. Frequencies of resistance data were first transformed

 

to their corresponding log10 values. However, for ease of representation,

 

frequencies are shown as the geometric means. Transformed resistance

 

frequencies then were analyzed by a repeated-measure one-way analysis of

 

variance (ANOVA) with the Bonferroni post hoc test (P_0.05). MICs from

 

the multistep experiments were log transformed (base 2) to approximate

 

normal distributions. Log2 values then were analyzed by repeated-measure

 

one-way ANOVA with the Bonferroni post hoc test (P_0.05). All statistical

 

analyses were performed using GraphPad Prism (version 3.03) software, and

 

differences were considered significant when P_0.05.

 

RESULTS

 

Baseline MICs for S. aureus were the following: ciprofloxacin, 0.06

 

to_8_g/ml; vancomycin, 0.5 to 2_g/ml; mupirocin, 0.06 to 0.12

 

_g/ml; rifampin, 0.004 to 0.008 _g/ml; tea tree oil, 0.5%; and

 

terpinen-4-ol, 0.25%. For E. coli, baseline MICs were ciprofloxacin,

 

0.008 to _32 _g/ml; kanamycin, 2 to _32 _g/ml; ampicillin,

 

1 to _32 _g/ml; rifampin, 4 to _64 _g/ml; tea tree oil, 0.25 to

 

0.5%; and terpinen-4-ol, 0.12 to 0.25%. Resistance frequencies for

 

vancomycin and ciprofloxacin did not differ significantly in the

 

presence and absence of tea tree oil for S. aureus (Table 1). For

 

rifampin, significant differences were found between treatments B

 

and C and for mupirocin between treatments A and B, B and C,

 

and C and D. However, differences were minor, i.e., less than 1 log

 

in magnitude. For E. coli, frequencies of resistance to rifampin did

 

not differ significantly in the presence of tea tree oil. Kanamycin

 

resistance frequencies differed significantly for all treatments with

 

the exception of treatments A and C. Approximately 1 log fewer

 

kanamycin-resistant mutants were detected when tea tree oil was

 

present in the agar than when it was absent.

 

For multistep assays, MICs for S. aureus increased by more

 

than double (4-fold) from the baseline for ciprofloxacin, mupirocin,

 

and vancomycin alone after 2 to 4 days and on day 6 for TTO

 

and terpinen-4-ol (alone) (Table 2). On day 6, median MICs for

 

Hammer et al.

 

910 aac.asm.org Antimicrobial Agents and Chemotherapy

 

Downloaded from http://aac.asm.org/ on October 16, 2012 by guest

 

antibiotic alone increased 4-fold for ciprofloxacin and vancomycin

 

and 8-fold for mupirocin compared to MICs at day 1. The

 

presence ofTTOor terpinen-4-ol with antibiotic did not appear to

 

greatly influence MICs, with median MICs being either identical

 

or differing by one dilution only from antibiotic alone on all days.

 

The only exception was mupirocin on day 5, where the median

 

MIC in the presence of terpinen-4-ol was 4-fold that of mupirocin

 

alone. However, at day 6 this difference was only 2-fold. The sta-

 

TABLE 1 Frequencies of single-step antibiotic-resistant mutants occurring in the presence and absence of tea tree oila

 

Organism and

 

no. of isolates Antibiotic

 

Fold increase

 

in MIC

 

Frequency of mutants in:

 

P valueb

 

Control culture with: TTO culture with:

 

Antibiotic alone

 

(treatment A)

 

Antibiotic _ TTO

 

(treatment B)

 

Antibiotic alone

 

(treatment C)

 

Antibiotic _ TTO

 

(treatment D)

 

S. aureus

 

10 RIF 8 8.9 _ 10_8 5.9 _ 10_8 1.1 _ 10_7 7.2 _ 10_8 0.0065c

 

10 MUP 8 7.3 _ 10_8 2.3 _ 10_8 9.9 _ 10_8 3.5 _ 10_8 0.0002d

 

7 VAN 2 2.4 _ 10_7 1.2 _ 10_7 3.4 _ 10_7 5.9 _ 10_7 0.1268

 

4 CIP 2 8.1 _ 10_8 5.9 _ 10_8 8.6 _ 10_8 3.7 _ 10_8 0.6725

 

E. coli

 

10 RIF 8 3.7 _ 10_8 2.9 _ 10_8 4.3 _ 10_8 3.8 _ 10_8 0.2083

 

9 KAN 2 3.3 _ 10_6 2.0 _ 10_7 2.6 _ 10_6 3.1 _ 10_7 _0.0001e

 

a Values are the geometric means from 4 to 10 isolates. MUP, mupirocin; RIF, rifampin; VAN, vancomycin; CIP, ciprofloxacin; KAN, kanamycin; TTO, tea tree oil.

 

b P values were obtained by repeated-measure one-way ANOVA.

 

c Significant differences exist between treatments B and C (P _ 0.01) (Bonferroni post test).

 

d Significant differences exist between treatments A and B (P _ 0.01), B and C (P _ 0.001), and C and D (P _ 0.05).

 

e Significant differences exist between treatments A and B (P _ 0.001), A and D (P _ 0.01), B and C (P _ 0.001), and C and D (P _ 0.01).

 

TABLE 2 S. aureus MICs of antibiotics (_g/ml) alone, antibiotics with or without tea tree oil (0.062%) or terpinen-4-ol (0.031%), and tea tree oil or

 

terpinen-4-ol without antibiotic, determined by serial subculturea

 

Agent (no. of isolates)

 

and parameter Treatment

 

MIC on day:

 

1 2 3 4 5 6

 

CIP (10)

 

Median Alone 0.5 1 1 2 2 2

 

With TTO 0.25 1 1 2 2 2

 

With T4ol 0.25 0.5 1 2 2 2

 

GM Alone 0.8 0.8 1.1 1.5 1.6 2.3

 

With TTO 0.25 1.0 1.1 1.6 2.5 3.5

 

With T4ol 0.2 0.6 1.0 1.5 1.7 2.3

 

MUP (11)

 

Median Alone 0.12 0.25 0.5 1 1 1

 

With TTO 0.12 0.12 0.5 0.5 0.5 1

 

With T4ol 0.12 0.12 0.5 1 4 2

 

GM Alone 0.1 0.3 0.5 0.9 1.2 1.5

 

With TTO 0.1 0.2 0.5 0.6 0.5 1.4

 

With T4ol 0.1 0.2 0.5 0.9 1.9 3.1

 

VAN (12)

 

Median Alone 1 2 4 8 4 4

 

With TTO 1 4 4 8 4 4

 

With T4ol 1 4 4 8 4 4

 

GM Alone 1.0 2.7 4.5 7.6 4.0 3.8

 

With TTO 1.1 5.0 5.0 6.3 3.8 4.3

 

With T4ol 0.9 4.0 4.0 9.5 3.6 5.0

 

Tea tree oil (18)

 

Median Alone 0.5 0.5 1 1 1 2

 

GM Alone 0.5 0.7 1.0 0.9 1.0 1.7

 

Terpinen-4-ol (18)

 

Median Alone 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 1

 

GM Alone 0.2 0.3 0.3 0.6 0.6 0.8

 

a GM, geometric means. Boldface type indicates that the MIC is more than double the baseline (day 1) value. Single underlining indicates that values differed significantly from

 

antibiotic alone on that day. Double underlining indicates significant differences between tea tree oil and terpinen-4-ol treatments on that day.

 

Tea Tree Oil and Antibiotic Resistance

 

February 2012 Volume 56 Number 2 aac.asm.org 911

 

Downloaded from http://aac.asm.org/ on October 16, 2012 by guest

 

tistical analysis of MICs obtained on each day under the three

 

different conditions (antibiotic alone, with tea tree oil, or with

 

terpinen-4-ol) demonstrated significant differences for ciprofloxacin

 

on days 1 (P_0.0001) and 2 (P_0.02), for vancomycin

 

on days 2 (P _ 0.0001), 4 (P _ 0.0017), and 6 (P _ 0.0001), and

 

for mupirocin on day 2 (P _ 0.0082).

 

For E. coli, increases in the MIC of more than two doubling

 

dilutions occurred for all three antibiotics alone on days 2 to 3

 

(Table 3). Increases in median MICs from days 1 to 6 for antibiotic

 

alone were 16-fold for ciprofloxacin and kanamycin and 8-fold for

 

ampicillin. Similarly to S. aureus, the presence of TTO or

 

terpinen-4-ol with antibiotic did not appear to greatly influence

 

MICs, with median MICs obtained under the three conditions

 

being either the same or differing by one dilution only on each

 

day. The exception was ciprofloxacin with terpinen-4-ol, where

 

the medianMICwas 4-fold higher than that of ciprofloxacin alone

 

on days 3 and 5. The analysis of MICs showed significant differences

 

between the three conditions for ciprofloxacin on day 1 (P_

 

0.0001), for kanamycin on days 1 (P _ 0.0001), 2 (P _ 0.0001),

 

and 6 (P_0.0288), and for ampicillin on day 6 (P_0.0383). For

 

tea tree oil and terpinen-4-ol alone, the median MIC increased

 

2-fold during the 6 days.

 

Lastly, using a macrodilution method, S. aureus strains did not

 

grow consistently in concentrations greater than 0.1% terpinen-

 

4-ol after 18 to 20 passages, demonstrating that resistance to

 

terpinen-4ol could not be induced in vitro (Table 4). Similarly, S.

 

epidermidis ATCC 12228 would not grow at concentrations above

 

0.2% terpinen-4-ol, and S. aureus ATCC 25923 would not grow

 

above 0.1% tea tree oil. Serial passage with terpinen-4-ol resulted

 

in few changes in antimicrobial susceptibility (Table 1). Changes

 

in MICs of two or more dilutions were evident for ciprofloxacin,

 

gentamicin, tetracycline, and benzalkonium chloride only. However,

 

with the exception of benzalkonium chloride and S. aureus

 

ATCC 25923, differences were not observed consistently for every

 

passage number. The susceptibility of multiply passaged S. aureus

 

NCTC 6571 to tetracycline reverted to 0.25_g/ml after the organism

 

was stored at _80°C and then recultured. MICs for S. aureus

 

ATCC 25923 passaged in 0.1% TTO did not differ by more than 1

 

dilution from that of the control. Passaging in TSB alone did not

 

produce significant changes in MICs, as susceptibility data for the

 

passaged and nonpassaged controls did not vary by more than 1

 

dilution for all three strains (data not shown).

 

DISCUSSION

 

There are many examples in the literature of the presence of a

 

second antimicrobial agent or nonantibiotic drug preventing or

 

TABLE 3 Summary of E. coli MICs of antibiotics (_g/ml) alone, antibiotics with tea tree oil (0.062%) or terpinen-4-ol (0.031%), and tea tree oil or

 

terpinen-4-ol without antibiotics, determined by serial subculturea

 

Agent (no. of isolates)

 

and parameter Treatment

 

MIC on day:

 

1 2 3 4 5 6

 

CIP (12)

 

Median Alone 0.008 0.016 0.016 0.03 0.03 0.12

 

With TTO 0.008 0.016 0.03 0.06 0.06 0.12

 

With T4ol 0.008 0.016 0.06 0.06 0.12 0.12

 

GM Alone 0.010 0.025 0.034 0.070 0.070 0.140

 

With TTO 0.007 0.014 0.029 0.045 0.064 0.122

 

With T4ol 0.009 0.018 0.048 0.078 0.100 0.147

 

KAN (11)

 

Median Alone 8 32 16 64 64 128

 

With TTO 4 16 32 32 32 64

 

_With T4ol 4 16 32 32 32 64

 

GM Alone 6.7 45.3 20.2 60.4 50.8 107.6

 

With TTO 4.8 12.7 33.9 38.1 42.7 47.9

 

With T4ol 2.5 15.1 28.5 33.9 32.0 53.8

 

AMP (10)

 

Median Alone 2 4 8 8 16 16

 

With TTO 2 4 8 8 16 16

 

With T4ol 2 4 8 8 16 32

 

GM Alone 2.1 4.9 8.0 10.6 11.3 16.0

 

With TTO 2.1 4.6 8.6 9.8 12.1 12.1

 

With T4ol 2.1 4.9 11.3 11.3 17.1 24.3

 

Tea tree oil (18)

 

Median Alone 0.5 1 1 1 1 1

 

GM Alone 0.65 0.73 0.96 1.00 1.12 0.96

 

Terpinen-4-ol (18)

 

Median Alone 0.12 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

 

GM Alone 0.13 0.17 0.22 0.29 0.25 0.26

 

a GM, geometric means. Boldface type indicates that the MIC is more than double the baseline (day 1) value. Single underlining indicates that values differed significantly from

 

antibiotic alone on that day. Double underlining indicates significant differences between tea tree oil and terpinen-4ol treatments on that day.

 

Hammer et al.

 

912 aac.asm.org Antimicrobial Agents and Chemotherapy

 

Downloaded from http://aac.asm.org/ on October 16, 2012 by guest

 

delaying the development of antibiotic resistance (22, 27). One of

 

the best known is the treatment of tuberculosis with combinations

 

of rifampin, isoniazid, pyrazinamide, and ethambutol (19, 29). At

 

the other end of the spectrum, there are concerns that the overuse

 

of antimicrobial agents such as biocides leads to increases in antibiotic

 

resistance (15). These concerns relate to the use of disinfectants

 

and antiseptics in the domestic environment and the theory

 

that the increased and chronic exposure of bacteria to sublethal

 

concentrations of biocide leads to tolerance, which may also confer

 

tolerance to antibiotics. Since several biocides have multiple,

 

nonspecific mechanisms of action, similarly to tea tree oil, this

 

same concern could apply to the oil. Although decreased antibiotic

 

susceptibility following biocide exposure has been demonstrated

 

in vitro (4, 16), there is still debate as to what impact, if any,

 

this has in clinical practice (17). The current study has demonstrated

 

that tea tree oil has little impact on the development of

 

antibiotic resistance, and that exposure to the major component

 

terpinen-4-ol does not significantly alter antimicrobial susceptibility.

 

Frequencies of single-step antibiotic resistance were largely unaffected

 

by either culturing with tea tree oil or combining antibiotic

 

with tea tree oil. The exception was kanamycin, whereby E.

 

coli resistance frequencies were consistently approximately 1 log10

 

lower when cultured on kanamycin agar with tea tree oil for both

 

control cultures and tea tree oil cultures. Culturing with tea tree oil

 

prior to determining resistance frequencies had no significant impact.

 

Two possible explanations for the differences in resistance

 

frequencies are that the tea tree oil is preventing mutations (and

 

decreasing the overall mutation rate) or decreasing the survival of

 

a small proportion of resistant mutants (no change in mutation

 

rate). There is little evidence to support the first possibility, since

 

(i) if this was the case we would expect more differences in mutation

 

rates in the current study, and (ii) previous studies have

 

shown that tea tree oil neither increases (12, 14) nor decreases (12)

 

mutations using the bacterial reverse mutation assay. This therefore

 

suggests that the decreased number of mutants is specific to

 

kanamycin and its mechanism(s) of action and resistance. Aminoglycosides

 

exert antibacterial action primarily by interfering with

 

protein synthesis by binding to rRNA in the small subunit of the

 

bacterial ribosome. Mechanisms of kanamycin resistance include

 

TABLE 4 MICs of antibiotics (_g/ml), biocides (_g/ml), and tea tree oil and terpinen-4-ol (%, vol/vol) for three Staphylococcus strains serially

 

subcultured with terpinen-4-ol or tea tree oila

 

Agent

 

S. aureus NCTC 6571 S. aureus ATCC 25923 S. epidermidis ATCC 12228

 

Passage no.

 

MIC

 

Passage no.

 

MIC

 

Passage no.

 

MIC

 

Control

 

With 0.1%

 

T4ol Control

 

With 0.1%

 

T4ol

 

With 0.1%

 

TTO Control

 

With 0.2%

 

T4ol

 

AMX 19 0.12 0.06 18 0.12 0.12 0.12 14 1 0.5

 

22 0.25 0.25 20 0.5 0.25 17 1 0.5

 

CIP 17 0.25 0.06 16 0.12 0.12 0.25 14 0.25 0.25

 

19 0.12 0.06 18 0.25 0.06 0.12 17 0.5 0.25

 

22 0.12 0.06 20 0.25 0.06

 

GEN 17 1 2 16 0.5 0.25 0.5 14 0.12 0.5

 

19 1 1 18 0.25 0.12 0.12 17 0.25 0.25

 

22 1 2 20 0.25 0.25

 

TET 17 0.12 0.06 16 0.12 0.12 0.25 14 0.5 0.5

 

19 0.25 _0.03 18 0.25 0.12 0.25 17 1 0.5

 

22 0.12 0.06 20 0.25 0.12

 

VAN 17 1 1 16 2 2 2 14 4 4

 

19 1 0.5 18 1 1 2 17 4 4

 

22 0.5 0.25 20 1 1

 

Benzalkonium 17 0.5 1 16 2 0.5 2 14 2 1

 

Chloride 19 1 1 18 2 0.5 1 17 2 1

 

22 1 1 20 2 0.5

 

Triclosan 19 0.06 0.03 18 0.06 0.03 0.03 17 0.03 0.06

 

22 0.12 0.12 20 0.25 0.12

 

Tea tree oil 17 0.5 0.25 16 0.12 0.25 0.25 14 0.5 0.5

 

19 1 0.5 18 0.5 0.5 0.5 17 0.5 0.5

 

22 0.25 0.25 20 0.5 0.5

 

Terpinen-4-ol 17 0.25 0.5 16 0.25 0.5 0.5 14 0.5 0.5

 

19 0.5 0.5 18 0.5 0.5 0.25 17 0.5 0.5

 

22 0.12 0.25 20 0.12 0.25

 

a Boldface type indicates a difference in MIC of 4-fold or more for passaged and nonpassaged strains.

 

Tea Tree Oil and Antibiotic Resistance

 

February 2012 Volume 56 Number 2 aac.asm.org 913

 

Downloaded from http://aac.asm.org/ on October 16, 2012 by guest

 

the reduction of intracellular antibiotic concentration (typically

 

via efflux), the alteration of the target site (normally by spontaneous

 

mutation), and enzymatic inactivation (21), and bacteria may

 

possess more than one mechanism. The identification of the specific

 

gene mutation(s) resulting in kanamycin resistance in mutants

 

obtained in both the presence and absence of tea tree oil

 

would allow the identification of an absent mutant subset.

 

The effects of tea tree oil or terpinen-4-ol on the development

 

of multistep antibiotic resistance were minimal when evaluated by

 

the standard MIC assessment criteria, whereby differences in the

 

MIC of one doubling dilution are not considered to be significant

 

(2, 7). However, using statistical analyses, significant differences

 

were evident between treatments on some days. In the majority of

 

instances, MICs were significantly lower when tea tree oil or

 

terpinen-4-ol was present, and significant differences occurred

 

mostly on days 1 and 2. This indicates synergistic antimicrobial

 

interactions rather than a true alteration in resistance. It also remains

 

possible that some of the changes in antibiotic susceptibility

 

were the result of phenotypic adaptation rather than true resistance.

 

Similarly to the single-step studies, the combination of tea

 

tree oil and kanamycin appears to have influenced the development

 

of multistep resistance in E. coli; however, testing with additional

 

isolates is required to confirm this. Overall, since the presence

 

of tea tree oil or terpinen-4-ol resulted in only minor changes

 

in antibiotic susceptibility, and no consistent trends were apparent

 

for either S. aureus or E. coli, it is reasonable to conclude from

 

these data that tea tree oil and terpinen-4ol do not have a significant

 

impact on the development of multistep antibiotic resistance.

 

The repeated exposure of S. aureus and S. epidermidis strains to

 

terpinen-4-ol did not induce significant changes in antimicrobial

 

susceptibility, which is largely in agreement with previously published

 

data indicating minor changes in susceptibility (of 2-fold or

 

less) after exposure to tea tree oil for similar Gram-positive organisms

 

(23, 24). Furthermore, where changes of 4-fold or more occurred,

 

susceptibility was largely increased rather than decreased.

 

These data suggest that if adaptive measures were induced by

 

terpinen-4-ol or tea tree oil, they were not sufficient to alter antimicrobial

 

susceptibility or confer cross-protection to other antimicrobial

 

agents.

 

Of the few previous studies that have attempted to induce resistance

 

to essential oils or components, most have found either

 

minor decreases in susceptibility or no change (1, 13, 24, 25, 28).

 

This is similar to the present study, where minor susceptibility

 

changes were seen by microdilution but not by macrodilution.

 

Precisely why changes in susceptibility were observed by one

 

method and not the other remains to be determined. Minor

 

changes in essential oil susceptibility most likely are explained by

 

phenotypic adaptation, which confers a low level of tolerance and

 

has been shown to occur via reversible changes in membrane lipid

 

composition (10, 31) and efflux (26). Organisms expressing the

 

multiple antibiotic resistance (Mar) phenotype also have moderately

 

reduced tea tree oil susceptibility (18). Given that many essential

 

oil components, including monoterpenes, are lipophilic

 

and target the structure, function, and integrity of microbial

 

membranes, it seems unlikely that true resistance will arise.

 

In conclusion, this study found that exposure to tea tree oil did

 

not have any global effects on the development of antibiotic resistance

 

in the tested strains of S. aureus, S. epidermidis, and E. coli.

 

Furthermore, no decreases in antimicrobial susceptibility were

 

observed after repeated exposure to the monoterpene terpinen-4-

 

ol. Little evidence was found to support the concern that the increased

 

use of tea tree oil in both domestic and health care environments

 

will lead to increased antimicrobial resistance.

 

REFERENCES

 

1. Ali SM, et al. 2005. Antimicrobial activities of eugenol and cinnamaldehyde

 

against the human gastric pathogen Helicobacter pylori. Ann. Clin.

 

Microbiol. Antimicrob. 4:20.

 

2. Amsterdam D. 2005. Susceptibility testing of antimicrobials in liquid

 

media. In Lorian V (ed), Antibiotics in laboratory medicine, 5th ed. Lippincott

 

Williams and Wilkins, Philadelphia, PA.

 

3. Bowler WA, Bresnahan J, Bradfish A, Fernandez C. 2010. An integrated

 

approach to methicillin-resistant Staphylococcus aureus control in a rural,

 

regional-referral healthcare setting. Infect. Control Hosp. Epidemiol. 31:

 

269–275.

 

4. Braoudaki M, Hilton AC. 2004. Adaptive resistance to biocides in Salmonella

 

enterica and Escherichia coli O157 and cross-resistance to antimicrobial

 

agents. J. Clin. Microbiol. 42:73–78.

 

5. Carson CF, Hammer KA, Riley TV. 2006. Melaleuca alternifolia (tea tree)

 

oil: a review of antimicrobial and other medicinal properties. Clin. Microbiol.

 

Rev. 19:50–62.

 

6. Carson CF, Mee BJ, Riley TV. 2002. Mechanism of action of Melaleuca

 

alternifolia (tea tree) oil on Staphylococcus aureus determined by time-kill,

 

lysis, leakage, and salt tolerance assays and electron microscopy. Antimicrob.

 

Agents Chemother. 46:1914 –1920.

 

7. Clinical Laboratory Standards Institute. 2006. Performance standards

 

for antimicrobial susceptibility testing, 16th informational supplement.

 

CLSI document M100-S16. Clinical and Laboratory Standards Institute,

 

Wayne, PA.

 

8. Clinical Laboratory Standards Institute. 2006. M7–A7: methods for dilution

 

antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically,

 

approved standard, 7th ed. Clinical and Laboratory Standards Institute,

 

Wayne, PA.

 

9. Cox SD, et al. 2000. The mode of antimicrobial action of the essential oil

 

of Melaleuca alternifolia (tea tree oil). J. Appl. Microbiol. 88:170 –175.

 

10. Di Pasqua R, Hoskins N, Betts G, Mauriello G. 2006. Changes in

 

membrane fatty acids composition of microbial cells induced by addiction

 

of thymol, carvacrol, limonene, cinnamaldehyde, and eugenol in the

 

growing media. J. Agric. Food Chem. 54:2745–2749.

 

11. Dryden MS, Dailly S, Crouch M. 2004. A randomized, controlled trial of

 

tea tree topical preparations versus a standard topical regimen for the

 

clearance of MRSA colonization. J. Hosp. Infect. 56:283–286.

 

12. Evandri MG, et al. 2005. The antimutagenic activity of Lavandula angustifolia

 

(lavender) essential oil in the bacterial reverse mutation assay. Food

 

Chem. Toxicol. 43:1381–1387.

 

13. Ferrini AM, et al. 2006. Melaleuca alternifolia essential oil possesses potent

 

anti-staphylococcal activity extended to strains resistant to antibiotics.

 

Int. J. Immunopathol. Pharmacol. 19:539 –544.

 

14. Fletcher JP, Cassella JP, Hughes D, Cassella S. 2005. An evaluation of the

 

mutagenic potential of commercially available tea tree oil in the United

 

Kingdom. Int. J. Aromather. 15:81– 86.

 

15. Fraise AP. 2002. Biocide abuse and antimicrobial resistance–a cause for

 

concern? J. Antimicrob. Chemother. 49:11–12.

 

16. Fuangthong M, et al. 2011. Exposure of Acinetobacter baylyi ADP1 to the

 

biocide chlorhexidine leads to acquired resistance to the biocide itself and

 

to oxidants. J. Antimicrob. Chemother. 66:319 –322.

 

17. Gilbert P, McBain AJ. 2003. Potential impact of increased use of biocides

 

in consumer products on prevalence of antibiotic resistance. Clin. Microbiol.

 

Rev. 16:189 –208.

 

18. Gustafson JE, Cox SD, Liew YC, Wyllie SG, Warmington JR. 2001. The

 

bacterial multiple antibiotic resistant (Mar) phenotype leads to increased

 

tolerance to tea tree oil. Pathology 33:211–215.

 

19. Guy ES, Mallampalli A. 2008. Managing TB in the 21st century: existing

 

and novel drug therapies. Ther. Adv. Respir. Dis. 2:401– 408.

 

20. International Organisation for Standardisation. 2004. ISO 4730:2004,

 

oil of Melaleuca, terpinen-4-ol type (tea tree oil). International Organisation

 

for Standardisation, Geneva, Switzerland.

 

21. Jana S, Deb JK. 2006. Molecular understanding of aminoglycoside action

 

and resistance. Appl. Microbiol. Biotechnol. 70:140 –150.

 

22. Kalan L, Wright GD. 2011. Antibiotic adjuvants: multicomponent antiinfective

 

strategies. Expert Rev. Mol. Med. 13:e5.

 

23. McMahon M, Blair I, Moore J, McDowell D. 2007. Habituation to

 

Hammer et al.

 

914 aac.asm.org Antimicrobial Agents and Chemotherapy

 

Downloaded from http://aac.asm.org/ on October 16, 2012 by guest

 

sub-lethal concentrations of tea tree oil (Melaleuca alternifolia) is associated

 

with reduced susceptibility to antibiotics in human pathogens. J.

 

Antimicrob. Chemother. 59:125–127.

 

24. McMahon MAS, et al. 2008. Changes in antibiotic susceptibility in staphylococci

 

habituated to sub-lethal concentrations of tea tree oil (Melaleuca

 

alternifolia). Lett. Appl. Microbiol. 47:263–268.

 

25. Mondello F, De Bernardis F, Girolamo A, Salvatore G, Cassone A. 2003. In

 

vitro and in vivo activity of tea tree oil against azole-susceptible and -resistant

 

human pathogenic yeasts. J. Antimicrob. Chemother. 51:1223–1229.

 

26. Papadopoulos CJ, Carson CF, Chang BJ, Riley TV. 2008. Role of the MexABOprMeffluxpumpof

 

Pseudomonas aeruginosa in tolerance to tea tree (Melaleuca

 

altenifolia) oil and its monoterpene components terpinen-4-ol, 1,8-cineole, and

 

alpha-terpineol. Appl. Environ. Microbiol. 74:1932–1935.

 

27. Pillai S, Moellering R Jr., Eliopoulos G. 2005. Antimicrobial combinations,

 

p. 365–440. In Lorian (ed), V. Antibiotics in laboratory medicine.

 

Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA.

 

28. Shapira R, Mimran E. 2007. Isolation and characterization of Escherichia

 

coli mutants exhibiting altered response to thymol. Microb. Drug Resist.

 

Mech. Epidemiol. Dis. 13:157–165.

 

29. Sia IG, Wieland ML. 2011. Current concepts in the management of

 

tuberculosis. Mayo Clin. Proc. 86:348 –361.

 

30. Thompson G, et al. 2008. A randomized controlled trial of tea tree oil

 

(5%) body wash versus standard body wash to prevent colonization with

 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in critically ill adults:

 

research protocol. BMC Infect. Dis. 8:161.

 

31. Ultee A, Kets EPW, Alberda M, Hoekstra FA, Smid EJ. 2000. Adaptation

 

of the food-borne pathogen Bacillus cereus to carvacrol. Arch. Microbiol.

 

174:233–238.

 

Tea Tree Oil and Antibiotic Resistance

 

February 2012 Volume 56 Number 2 aac.asm.org 915

 

Downloaded from http://aac.asm.org/ on October 16, 2012 by guest

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir